20 januari 2019

Herinrichtingsplan van DDS

Door bewoners uit De Drie Straatjes is een eigen plan voor de herinrichting van de drie straten opgesteld. Het plan beschrijft de inrichting van de publieke ruimte (bestrating, parkeerplekken, stoep groen, spelen etc.) én een voorstel voor de vervanging van de bomen die door de rioolvervanging gaan sneuvelen.

De belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van het plan zijn geweest:

 1. de straatjes zijn een prettige plek om te wonen, met een eigen karakter dat iedereen graag wil behouden en liefst verder versterken:
  • de straten zijn groen (veel en grote volwassen bomen) met per straat een eigen kenmerkende boom en bijzondere bomen aan het begin/einde van de straat en op de kruisingen;
  • er is nog net voldoende plek om je auto te parkeren met het karakteristieke schuin parkeren aan één zijde (ook praktisch met in- en uitparkeren) en langsparkeren aan de andere zijde;
  • de straten hebben een stedelijk karakter (straatwand en rechte bomenrij) met bij de voordeuren en aan de stoep een informele uitstraling (geveltuintjes, bankjes, wisselend bestratingsmateriaal met o.a. klinkers);
 2. Tegelijkertijd zijn er wensen vanuit de buurt om een aantal aspecten in de straat te verbeteren en op te lossen, zoals:
  • fietsparkeren is ontoereikend (met name in eerste deel Beatrijsstraat) en zorgt voor belemmering van de vrije doorgang op de stoep.;
  • behoud/uitbouw van het groen in de straten: behoud van karakter met de grote volwassen bomen, en meer ruimte voor geveltuinen en groenvakken / plantvakken in de straat;
  • brede stoepen: spelen op straat en ontmoeten vindt vooral informeel plaats, waar een brede stoep een belangrijke rol in speelt – dit geeft de mogelijkheid om voor de eigen deur te zitten met de buren, voor kinderen om te rollerskaten en fietsen etc. Hoewel iedereen begrijpt dat de ruimte beperkt is (zeker met behoud van parkeerplaatsen), is het de wens om in elk geval alle fietsen en ander straatmeubilair een plek buiten de loopstroom van de stoep te geven;
  • de huidige inrichting van de parkeerplekken op het middendeel van de Beatrijsstraat is onhandig: het haaksparkeren wordt bemoeilijkt door het (gedoogde) langsparkeren aan de andere kant van de straat.
 3. De rioolvervanging is aanleiding om de wensen van de buurt mee te nemen in een aangepaste inrichting van de straat, waarbij het vooral niet een volledige nieuwe herinrichting wordt. Uitgangspunt is dat juist het huidige karakter, sfeer en inrichting zoveel mogelijk terugkomt na de rioolvervanging met meegenomen de oplossingen voor de verbeterpunten. Van belang hierbij is dat uit de evaluatie van het droomstraat-traject en de reacties tijdens de bewonersavonden naar voren is gekomen dat:
  • centralisatie van functies en plekken is niet gewenst – iedereen in de straat moet dicht bij zijn huis / voordeur een plek voor de fiets en informele ontmoetingsplek hebben (uitkomst Droomstraat en participatiespel);
  • voor veel bewoners is voldoende parkeercapaciteit erg belangrijk. Er is wel een meerderheid voor een beperkte afname van het aantal parkeerplekken als dat ten goede komt aan fietsparkeren, groen, en speelruimte op de stoep;
  • behoud van de speelplek in de Frank van Borsselenstraat is voor de bewoners in die straat belangrijk, zij hechten eraan dat de speelplek in de eigen straat blijft. Verbetering is gewenst.

(Klik op de tekeningen om te vergroten))

Gemeentelijk Herinrichtingsplan

Belangrijkste aanpassingen van het DDS-ontwerp ten opzichte van het gemeentelijk ontwerp:

-geen ‘uitspringende’ bomen in het midden van de straten;
-geen centralisatie van fietsparkeren op het midden van de straten, maar juiste uitbreiding van de huidige fietsparkeervoorzieningen;
-doorgetrokken bomenrij in de FvB;
-parkeervoorzieningen voor scooters, motoren en bakfietsen;
-zoveel mogelijk behoud bestaande bomen en waar nieuwe bomen komen eenzelfde type als in de huidige situatie + grote aanplantmaat.