1 juli 2020

Rioolvernieuwing

1 juli
Telefonisch is medegedeeld dat de werkzaamheden zijn uitgesteld tot augustus 2020.
Brief verstuurd vanuit DDS met verzoek tot afstemming over gemaakte afspraken, vragen die er leven etc.

26 juni
De start van de rioolvervanging is per gemeentelijke brief aangekondigd. Op 6 juli starten de werkzaamheden.

Documenten:
(wordt nog verder aangevuld)

20.06.00021 Ecologisch-Vooronderzoek

20.06.00021 publiceerbareaanvraag

20.06.00021 Herinrichting

uitleg werking riool en drainage in DDS