21 april 2016

Over de Stichting DDS

Op 12 april 2016 is de Stichting De Drie Straatjes opgericht.

De stichting stelt zich ten doel:

  • het bevorderen van een goed en optimaal woon- en leefklimaat. in het woongebied van De Drie Straatjes, te weten Beatrijsstraat, Persijnstraat en Frank van Borselenstraat;
  • bevordering van de onderlinge kennismaking van en omgang tussen de bewoners;
  • behartiging van belangen van bewoners bij gemeentelijke en andere instanties.

Klik hier voor de volledige Oprichtingsakte

 

De stichting geeft uitvoering aan de ideeën uit het Bewonersinitiatief De Drie Straatjes. Dit plan is ingediend bij de gemeente (Citylab010) en gehonoreerd.