12 maart 2019

Mooi Mooier Middelland

Ingezonden verzoek van de Actiegroep Droge Voeten Middelland (DVM)


DOE MET ONS MEE OP DE WIJKBIJEENKOMST VAN 13 MAART

Beste medebewoners van de wijk Middelland,

Zoals wellicht bekend zijn De Drie Straatjes als eerste aan de beurt voor het vervolg van de riolerings­werkzaamheden in Middelland. De actiegroep Droge Voeten Middelland (DVM) is sinds juli 2018 in gesprek met de gemeente over haar aanpak van het rioolherstel en de gevolgen daarvan. De stichting De Drie Straatjes (DDS) werkt sinds kort samen met de actiegroep.

Dat het verouderde riool aangepakt wordt is een goede zaak. Maar het rioolherstel is door de gemeente gekoppeld aan flinke ingrepen in het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater die gevolgen kunnen hebben voor het peil van het grondwater.

Het beheer van (grond)water in de straten, tuinen en om en onder de woningen is een ingewikkelde zaak, waar je je niet zomaar in verdiept. We zien in de krant of op TV dat grondwater tot wateroverlast en funderingsproblemen kan leiden en hebben behoefte aan ondersteuning door experts om hier meer inzicht in te krijgen. Niet in het minst als juridische ondersteuning nodig is om verhaal te halen bij schade aan de woning of de fundering.

Bewoners staan sterker als ze zich aaneensluiten en contact onderhouden met (bewoners)-organisaties die elders al ervaring hebben opgedaan met de plannen van de gemeente. Dan is het makkelijker om met de gemeente in overleg te treden, goede voorlichting te eisen en als dat nodig is tegenwicht te bieden aan plannen die verkeerd kunnen uitpakken voor de bewoners.

Op woensdag 13 maart is er een wijkbijeenkomst van Mooi Mooier Middelland. (MMM) 19.30 u  

Deze avond is bestemd voor alle wijkbewoners en gaat over de vraag welke zaken er de komende tijd allemaal aangepakt moeten worden in Middelland. Op deze avond worden meerdere initiatieve besproken, het gaat dus niet alleen om het rioolherstel. Vorige week is er door MMM een folder verspreid met alle mogelijke onderwerpen voor het actieprogramma van de wijk. ( ‘7 thema’s’) .

DVM wil op deze bijeenkomst voorstellen dat in dit programma ook structureel aandacht wordt besteed aan rioolherstel en  grondwaterbeheer in de wijk en (financiële) middelen worden vrijgemaakt om bewoners te ondersteunen in hun contacten met de gemeente daarover.

Hoe meer mensen ons hierin ondersteunen, des te meer kans dat ons voorstel er door komt!!

KOM DUS OP 13  MAART NAAR DE WIJKBIJKEENKOMST EN LAAT DE STEM VAN DDS HOREN

Woensdag 13 maart 19.30 u  Mariaschool , Robert Fruinstraat 33.

Actiegroep Droge Voeten Middelland                                        drogevoetenmiddelland@gmail.com