De Drie Straatjes Zomerparadijs 2017 gaat van start!!

De werkgroep De Drie Straatjes-Zomerparadijs 2017 is van plan om op het middenstuk van de Beatrijsstraat – daar waar de drie straten elkaar ontmoeten – een trefpunt te creëren gedurende de zomermaanden juli / augustus 2017.

Tijdens diverse bijeenkomsten in het afgelopen jaar heeft de werkgroep De Drie Straatjes Zomerparadijs 2017 zich gericht op het bedenken van ideeën, het vergaren van informatie, het bekijken en bepraten van bestaande uitwerkingen in Rotterdam (Happy Streets, Park(ing) Day) en op Europees niveau het bijwonen van het congres Living Streets (in Rotterdam! ;)).
Datgene wat omarmd werd, is in dit plan opgetekend.

De brede stoep in het middenstuk van de Beatrijsstraat willen we bruikbaar maken als ontmoetingsplek.
Door een aantal parkeervakken bij de stoep te trekken wordt deze (met tijdelijke materialen) vergroot/breder gemaakt. Op deze manier kan er een prettige zitgelegenheid en veilige speelomgeving voor kinderen gemaakt worden.
Hierdoor zijn er iets minder parkeerplekken gedurende de experimentele 2 maanden fase van de ontmoetingsplek, maar omdat dit in de zomermaanden plaats vindt zal dit geengrote parkeerproblemen opleveren.

Voor de inrichting van de ontmoetingsplek is gebruik gemaakt van eerder aangeleverde bewoners ideeën die zijn vertaald naar drie mogelijke thema’s : strand, tuin of plein.
Van het idee met de mogelijke thema’s is een flyer gemaakt en met foto’s en informatie verspreid naar alle bewoners van de drie straten.
Bovengenoemde keuzes zijn persoonlijk voorgelegd en besproken met de meeste bewoners van het middenstuk van de Beatrijsstraat en dit bleek gedragen te worden door het overgrote deel (1 bewoner had bezwaar).
De voorgestelde periode van 1 juli t/m 2 september 2017 vond men goed gekozen. De voorkeur gaat uit naar een tuin/plein achtige opzet met verplaatsbare stoelen en tafels. Geen strand i.v.m. hygiëne, maar een afsluitbare zand- of waterbak voor de kleintjes is prima.

.

De opzet van het DDS-ZP2017

Hoe ziet het plan er uit? Samen met bewoners willen we deze ontmoetingsplek verwezenlijken door gezamenlijk de transformatie van de parkeervakken te realiseren met zitmeubels (zelf maken/huren) en natuurlijk ook de rest van de aankleding en inrichting (planten, elementen, vloer, verlichting etc).
Door toevoeging van loungeplekken, veilige speelplek en zitjes, planten en parasols willen we de ontmoetingsplek verder vormgeven. Om dit gezamenlijk met de buren voor elkaar te krijgen zal de werkgroep de bewoners benaderen om mee te helpen bij de opbouw. Er wordt geprobeerd om dit middenstuk tijdens deze periode te voorzien van goede wifi, zodat er bijvoorbeeld ook gewerkt kan worden. Zowel de afbakening van de parkeervakken als de aankleding wordt gerealiseerd met materiaal dat hergebruikt kan worden na het experiment.
Het gaat natuurlijk niet alleen om de fysieke plek maar vooral ook om de activiteiten die daar gaan plaatsvinden en waarmee de bewoners elkaar (op een andere manier) kunnen ontmoeten. Er wordt dan ook gewerkt aan een programma voor de zomermaanden en aan de bewoners wordt gevraagd om aan de diverse programma-onderdelen bij te dragen (organiseren workshops, geven yoga-les, optredens, straatorkest e.d.).
Zo wordt de betrokkenheid vergroot en wordt het “ons” stekkie.

Voor de programmering denken we aan de volgende activiteiten en acties:

Opening

Met een groots evenement wordt op 8 juli 2017 (door een bekende Rotterdammer? livemuziek/orgel?, drinken, tapas)  het DDS-ZP2017 geopend en de programmering voorde komende 8 weken gepresenteerd.

Programma-ideeën

Activiteiten
– buitenspeeldag (bij opening en/of afsluiting met springkussen)
– voorleesmiddag
– waterprogramma (waterrakettenrace, zwembadjes, watersnoephappen)
– autorace met modelautootjes
– slacklinen
– yoga
– workshop drummen
– workshop tekenen
– workshop kunstcreatie

Vroege- avonduren
buitenbios
– bier & wijnproeverij
– jeu-de-boule
– BZP orkest (jamsessie van 3-straatjes muzikanten)
– verlate midzomernacht
– BBQ, en andere diners (franse avond, italiaanse avond, duitse avond, etc.)
Bij de planning en uitvoering van de activiteiten zal natuurlijk rekening worden gehouden met e.v. overlast voor de (directe) bewoners.

 

Afsluiting

– fleamarket (bewoners kunnen spullen kopen/verkopen/ruilen
– plaatsing van Kunstcreatie
– clean-up met bewoners met muzikale begeleiding & hapjes en drankjes
– bij genoeg animo om dit tot een jaarlijks terugkerend iets te maken, wordt het“werkgroep-stokje” doorgegeven aan andere bewoners.

Tot zover het plan voor de experimentele periode van 1 juli t/m 2 september 2017.
Het zou mooi zijn als dit uitgroeit tot een elk jaar terugkerend evenement, aangestuurd door een wisselende groep bewoners met andere ideeën.

 

Het DDS-Zomerparadijs 2017 kan alleen worden gerealiseerd als buurtbewoners actief meedoen! Teken in op één of meer activiteiten op de intekenlijst

 

Ideeën voor de inrichting van het DDS Zomerparadijs: